Gửi thuốc đi các tỉnh trong nước

Đây là những mặt hàng có mức bồi thường cao (lên đến 100% giá trị) khi xảy ra mất mát, hư hỏng, tuy nhiên, với quy trình vận hành được kiểm soát nghiêm ngặt và sự hỗ trợ tích cực của hệ thống phần mềm quản lý, World Express cung cấp đến khách hàng dịch vụ vận chuyển tốt nhất, nhanh nhất.

Các thông tin khác