Bảng giá

TRỌNG LƯỢNG (Gram) NỘI THÀNH ĐẾN 300 KM HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG TRÊN 300 KM
50 7,300đ 9,500đ 10,000đ 12,000đ
100 8,000đ 14,000đ 15,000đ 16,000đ
250 10,000đ 18,500đ 22,000đ 24,000đ
500 13,000đ 24,500đ 27,000đ 35,000đ
1,000 16,000đ 35,000đ 39,500đ 46,000đ
1,500 19,000đ 42,000đ 50,500đ 60,500đ
2,000 22,000đ 54,000đ 60,500đ 65,500đ
+ 500 gr tiếp theo 2,000đ 4,500đ 11,000đ 11,500đ
~ + 1000 gr tiếp theo 4,000đ 9,000đ 22,000đ 23,000đ